ช่องทางการชำระเงิน มีอยู่หลายช่องทาง ซึ่งผู้ซื้อสามารถเลือกและแจ้งช่องทางที่สะดวกที่สุด ในการชำระเงิน ให้กับทางฝ่ายขายหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ ตั้งแต่ระหว่างการทำใบเสนอราคา ตามช่องทางต่างๆ ได้แก่

  1. ชำระผ่านการโอนเงิน ผ่านธนาคาร / เงินสด ชื่อบัญชี บจก.ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งมีธนาคาร ดังต่อไปนี้

         ธนาคารธนชาต        ประเภทออมทรัพย์  เลขที่บัญชี  124-6-04199-1   สาขา ลาดพร้าว ซอย101

         ธนาคารกสิกรไทย    ประเภทออมทรัพย์  เลขที่บัญชี  881-2-03067-2   สาขา ลาดพร้าว ซอย 101

          บัญชีพร้อมเพย์        เลขที่  0-1055-45117-48-1  

  1. ชำระเก็บเงินปลายทาง สามารถทำได้กรณีที่ทางบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสินค้าเองเท่านั้น
  2. ต้องการ Credit Term กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่/ฝ่ายขาย ( กรณีผู้ซื้อเป็นนิติบุคคล ) เพื่อรับฟังเงื่อนไขและเปิดวงเงินเครดิต

ยืนยันการชำระเงิน

  1. เมื่อผู้ซื้อทำการโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อต้องยืนยันการชำระเงินโดยส่งหลักฐานการโอนเงิน ผ่านช่องทางใด ช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้
  • ส่งหลักฐานการโอนเงิน ผ่านทางช่องทางไลน์ @tmaxcorp88
  • ส่งหลักฐาน ผ่านระบบหน้าเว็บ onlineshop.tmaxcorp.co.th
  • ส่งหลักฐาน ผ่านทาง E-Mail: marketing@t-maxcorp.com
  1. โปรดระบุเลขที่อ้างอิง Ref.เลขที่ใบสั่งซื้อสินค้า
  2. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะยืนยันการรับชำระเงิน โดยส่งผ่านอีเมล

ว่าได้รับชำระเงินแล้ว ในกรณีที่ท่าน ไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง กรุณาติดต่อที่

หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์โทร 02-731-4788 ต่อ 345 หรือช่องทางออนไลน์ หน้า live Chat ของเว็บหรือไลน์

@tmaxcorp88 ภายในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

X
preloader