แบรนด์Rawlplug

คงต้องยอมรับว่าในอุตสาหกรรมนี้มีไม่กี่บริษัทที่สามารถยืนหยัดได้ และประสบความเร็จตลอดเวลาเกือบ 100 ปี ที่ผ่านมาอีกทั้งยังได้ถูกพัฒนาจนเป็นบริษัทจดทะเบียนอย่างถูกต้องในตลาดหลักทรัพย์มากกว่า 10 ปี
Rawlplug ให้ความสำคัญต่อข้อมูลด้านวิศวกรรมของผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์จะถูกส่งไปตรวจสอบกับสถาบันกลางที่ได้รับความไว้วางใจ ผู้ใช้จึงมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและไว้วางใจใช้มาอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ของ Rawlplug เป็นที่ยอมรับให้ใช้งานอย่างกว้างขวางในยุโรป และทั่วโลก  โดยมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ 44 ประเทศ ใน 5 ทวีป ???????? สำหรับในประเทศไทย บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับเลือกให้เป็นผู้รักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจกว่าศตวรรษของผลิตภัณฑ์ Rawlplug

Showing all 5 results

X
preloader