1. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า บริษัทจะทำการส่งสินค้า ภายใน 1 – 7 วัน หลังจากได้รับคำสั่งซื้อ ไม่รวมวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  2. บริการจัดส่งสินค้าฟรี ( ถ้ามีสินค้าเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการขาย ) หลังจากที่ได้รับการขอใบเสนอราคา ทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปยังท่าน เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่า สินค้าดังกล่าวบริษัทมีบริการส่งฟรีให้หรือไม่ และในพื้นที่ไหน หลังจากนั้นท่านเพียงยืนยันใบเสนอราคาหรือคำสั่งซื้อและ/หรือชำระเงินเข้ามา ซึ่งเมื่อทางบริษัทได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับท่าน
  3. บริการจัดส่งสินค้าโดยคิดค่าบริการ บริการจัดส่งสินค้าโดยคิดค่าบริการตามที่บริษัทกำหนดไว้ ในขั้นตอนการสั่งซื้อ โดยเมื่อท่านส่งขอใบเสนอราคามาที่บริษัท และมีเงื่อนไขที่ระบุว่า ให้บริษัทจัดส่งให้ บริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปยังท่าน เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่าสินค้าดังกล่าวมีค่าขนส่ง และ/หรือ ค่าบริการอื่นๆ กลับไปอีกครั้ง พร้อมทั้งส่งใบยืนยันราคาสุทธิที่ได้รวมค่าขนส่งไว้แล้ว ซึ่งเมื่อทางบริษัทได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับท่าน
  4. การรับสินค้าเอง สำหรับสินค้าที่บริษัทมีเงื่อนไข ให้สามารถรับสินค้าเองได้ การรับสินค้าเอง สามารถทำได้โดยง่าย เพียงท่านเลือกหรือแจ้งความประสงค์เงื่อนไขในการจัดส่งเป็น “ รับสินค้าเอง ” ให้กับเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ ได้มีการยืนยันวันเข้ารับสินค้าของท่านแล้ว หลังจากนั้นท่านเพียงยืนยันใบเสนอราคาหรือคำสั่งซื้อและ/หรือชำระเงินเข้ามา ซึ่งเมื่อทางบริษัทได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเข้ามารับสินค้าเองได้เลย ตามสถานที่ที่บริษัทกำหนด
  5. กรณีจัดส่งผ่านบริษัทขนส่ง ทางบริษัทจะดำเนินการดูแลสินค้าจากบริษัทไปยังบริษัทที่ขนส่งเท่านั้น ในส่วนของการดูแลสินค้าที่ถูกจัดส่งสินค้า จากบริษัทที่ขนส่งไปยังผู้ซื้อ จะถูกดูแลโดยบริษัทที่ขนส่ง โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทที่รับจ้างดำเนินการขนส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ เช่น การรับประกันสินค้าในทุกเงื่อนไข , เงื่อนไขในการขนส่งสินค้าและข้อตกลงอื่นๆ ตามที่บริษัทที่ขนส่งมีการตกลงไว้
  6. ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัท เนื่องจากข้อมูลที่ผู้ซื้อให้ไว้มีความผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง
  7. กรณีสินค้าเกิดความเสียหายจากการจัดส่งโดยเป็นความผิดของบริษัท ให้ท่านรีบดำเนินการติดต่อทาง E-Mail: marketing@t-maxcorp.com หรือแผนกการตลาด เบอร์โทร 02-731-4788 ต่อ 345 หรือช่องทางออนไลน์ในทันทีหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าแล้ว และบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและแจ้งให้ท่านทราบถึงแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็วที่สุด หากท่านไม่ดำเนินการตามดังกล่าวข้างต้น ภายใน 3 วัน ถือว่าท่านสละสิทธิในความเสียหายที่เกิดขึ้น
X
preloader